Nenustatya header foto

Sporto komitetas

Jonas Dumskis, Sporto komiteto pirmininkas

Vilniaus kolegijos kūno kultūros katedros vedėjas

Tel. (8 5) 219 16 16

El. paštas: j.dumskis@viko.lt

LKDK Sporto komiteto darbo reglamentas

 

Lietuvos kolegijų studentų XVII sporto žaidynių nuostatai >>

Lietuvos kolegijų studentų XVII sporto žaidynių rudens semestro sporto šakų nuostatai >> 

Lietuvos kolegijų studentų 2017 m. (pavasario semestro) XVII sporto žaidynių atskirų sporto šakų varžybų nuostatai >>  

 

Lietuvos kolegijų studentų ir darbuotojų 2016 m. sporto šventės nuostatai>>

Lietuvos kolegijų studentų XVI sporto žaidynių pavasario semestro sporto šakų nuostatai >>