Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2018.06.01

Išrinktas naujas LKDK prezidentas

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) turi naują prezidentą. Juo vienbalsiai išrinktas LKDK prezidiumo narys ir Kauno technikos kolegijos (KTK) vadovas Nerijus Varnas.

Vilniaus kolegijoje vykusiame Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdyje buvęs LKDK prezidentas prof. Gintautas Bužinskas regalijas perdavė Kauno technikos kolegijos direktoriui Nerijui Varnui. Naująjį prezidentą slaptu balsavimu išrinko Lietuvos direktorių kolegijų konferencijos nariai.

Išrinktas LKDK prezidentas konferencijai vadovaus ateinančius trejus metus, per kuriuos tikisi stiprinti koleginio sektoriaus atstovavimą bei LKDK organizacijos identitetą.

„Mano pagrindinis tikslas yra aiškus LKDK, kaip sektorių atstovaujančios organizacijos ir ją sudarančių kolegijų, geriausius praktinius gebėjimus absolventams suteikiančių aukštųjų mokyklų identiteto stiprinimas. Turime būti organizacija, kuri realiai prisideda prie aukštojo mokslo politikos formavimo, o ne tik yra jos dalyvis, kuris vykdo jau priimtus sprendimus. Mums taip pat labai aktualūs profesinės magistrantūros įveiklinimo ir 5-ojo lygmens studijų pakopos įteisinimo klausimai, kuriuos turime artimiausiu metu išspręsti.

Tai tik kelios kryptys, kuriose jau šiandien reikia rezultatų. Ilgalaikėje perspektyvoje turime siekti aukštajame moksle reikalingų, į studijų kokybę, studentą bei dėstytoją orientuotų pokyčių“, - teigia naujai išrinktas LKDK prezidentas.

N. Varnas paskutinius 5-erius metus vadovavo Kauno technikos kolegijai. Šiemet jis buvo perrinktas naujai 5-erių metų kadencijai. Prieš tai 3-ejus metus ėjo kolegijos fakulteto dekano pareigas, dirbo inžineriniame sektoriuje, skaitė paskaitas Kauno technologijos universitete (KTU) ir Kauno technikos kolegijoje. Nuo 2016-ųjų buvo LKDK prezidiumo narys.

Pokyčiai įvyko ir LKDK prezidiume, kurio nare išrinkta naujoji Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, perrinktas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. Viktoras Senčila ir išrinkta Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė.

LKDK prezidentas ir prezidiumas renkami 3-ejų metų kadencijai.

Lietuvos Kolegijų direktorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro Lietuvos koleginio sektoriaus aukštosios mokyklos, atstovaujamos kolegijų direktorių.

Konferencija koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, politikos klausimais.