Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2021.11.04

Trys naujos Europos aukštojo mokslo kryptys

Daugiau nei 600 profesinio aukštojo mokslo institucijų Europoje vienijanti „EURASHE“ organizacija Briuselyje vykusioje generalinėje asamblėjoje aptarė naujas veiklos kryptis ir aktualijas.

Nuo įsitraukimo į regionų vystymąsi iki ateities studijų

„EURASHE“ generalinės asamblėjos metu buvo patvirtintas iš daugiau nei 50-ies kandidatų išrinktas naujasis generalinis sekretorius. Juo tapo itin gerai Europos aukštojo mokslo sistemas išmanantis ir Europos komisijos darbo specifiką žinantis John Edwards.

Kartu su naujai išrinktu generaliniu sekretoriumi organizacija žengė į kitą veiklos etapą, jį neoficialiai vadindama ,,perkrovimu”.

Pasak Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) atstovės ir „EURASHE“ Tarybos narės dr. Nijolės Zinkevičienės, organizacija planuoja tapti dar atviresne ir stiprinti dialogą su visomis narėmis bei veikos pasauliu.

„Generalinės asamblėjos metu daug diskutuota apie strategines gaires. Paskutiniu metu pasikeitė didelė dalis vadovų, Tarybos narių, tad žmonės turi daug naujų, inovatyvių idėjų, kurias nori įgyvendinti.

Žinoma, pati kryptis nesikeičia, „EURASHE“ ir toliau lieka orientuota į profesinio aukštojo mokslo institucijų vystymąsi. Tačiau paskutinių metų iššūkiai skatina daugiau dėmesio skirti lanksčių ir ateities žmogui aktualių studijų skaitmenizuotoje visuomenėje tobulinimui, taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų, orientuotų į vartotoją, plėtrą profesiniame auštajame moksle, šio sektoriaus aukštųjų mokyklų įsitraukimui į regionų vystymąsi“.- sako dr. N. Zinkevičienė. 

LKDK atstovės teigimu, nauja strategija turi būti parengta ateinančių metų pavasarį, ir Taryba jau nuo šiandien pradeda nuoseklų ir kryptingą darbą ta linkme.

Didesnis dėmesys visoms narėms

Su naujai išrinkta EURASHE vadovybe didėja ir dėmesys visoms organizacijos narėms bei galimybė tapti labiau matomoms ir išgirstoms.

„Naujasis generalinis sekretorius akcentuoja komandinio darbo privalumus, skatina siekti kuo didesnio narių bendradarbiavimo. Jau pirmomis savo veiklos dienomis jis individualiai kalbėjosi su kiekvienu Tarybos nariu. Taigi ir aš turėjau galimybę pristatyti ir padiskutuoti apie tai, kuo gyvena Lietuvos kolegijos.

Aptarėme vykstančius pokyčius šalies aukštojo mokslo sistemoje, Lietuvos kolegijų sektoriaus pasiekimus per daugiau nei 20 veiklos metų. Šiandien jau esame lygiaverčiai aukštojo mokslo erdvės žaidėjai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

Kolegijos sėkmingai vykdo ne tik į praktinį rengimą orientuotas studijas, bet jau turi reikšmingą įdirbį taikomuosiuose moksliniuose turimuose, eksperimentinėje plėtroje ir meno veikloje. Jos tampa svarbios regionų vystymesi.  

Taip pat kalbėjome ir apie galimybę Lietuvai dar labiau įsitraukti į „EURASHE“ veiklą, pasidalinant mūsų kolegijų sėkmės istorijomis. Apmaudu, kad Lietuvos kolegijos nevykdo profesinio magistro studijų. Tuo mes esminiai skiriamės nuo kitų EURASHE narių“, - sako dr. N. Zinkevičienė.

„EURASHE“ buvo įkurta 1990 m. ir šiuo metu vienija daugiau nei 600 aukštųjų mokyklų Europoje ir už jos ribų.