Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2018.09.27

LKDK posėdyje patvirtinta nauja viceprezidentė

Kauno technikos kolegijoje vykusiame Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdyje aptarti būsimi kolegijų veiklos iššūkiai ir išrinkta bei patvirtinta viceprezidentė.

Viceprezidentė – Vilniaus kolegijos vadovė

Rugsėjo 26 d. Kauno technikos kolegijoje vykusiame LKDK posėdyje išrinkta ir patvirtinta LKDK viceprezidentė. Ja tapo Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė.

Remiantis LKDK nuostatais, į šią poziciją dr. Ž. Jankauskienę pasiūlė LKDK prezidentas Nerijus Varnus, o jos kandidatūrą slaptu balsavimu patvirtinto LKDK nariai. Viceprezidentas kaip ir prezidentas renkamas 3-ejų metų kadencijai.

Dr. Ž. Jankauskienė šią gegužę direktoriaus pareigose pakeitė dešimtmetį Vilniaus kolegijai vadovavusį dr. Gintautą Bražiūną.

Pastaruosius penkerius metus dr. Ž. Jankauskienė ėjo kolegijos direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai pareigas, prieš tai 13 metų buvo kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekane.

Posėdžio metu taip pat vienbalsiai LKDK generalinio sekretoriaus pozicijoje patvirtintas Paulius Baltokas, buvęs Lietuvos studentų sąjungos prezidentas, šiuo metu dirbantis LAMA BPO profesinio ugdymo srityje.

Pristatyta planuojama būsima studijų pertvarkos sistema

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdyjeLietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras dr. Giedrius Viliūnas ir LR ŠMM Studijų, mokslo ir technologijų departamento konsultantas Antanas Levickas pristatė būsimus kolegijų veiklos iššūkius ir artėjančius galimus pokyčius.

Pranešėjų teigimu, Švietimo ir mokslo ministerija šiuo metu intensyviai dirba prie aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos, studijų finansavimo bei studijų krypčių vertinimo klausimų bei LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų. Taip pat sprendžiamas likusio krepšelių finansavimo panaudojimo klausimas.

Studijų finansavimo pertvarką, kaip vieną iš reformos sudedamųjų dalių, pristatė LR ŠMM Ekonomikos departamento direktorė Eglė Radėnienė.

Pasak E. Radėnienės, dabartinė sistema motyvuoja surinkti kuo daugiau studentų, tačiau per mažai skiriama dėmesio studijų kokybei. Vienas iš pagrindinių pertvarkos uždavinių – konkurenciją dėl studentų transformuoti į sutelktas pastangas gerinti studijų kokybę, siekti, kad studijos atitiktų valstybės plėtros poreikį, sukurti finansines paskatas bei nemokamas bakalauro studijas.

Pristatyti stojimų rezultatai ir studentų lūkesčiai

Prof. Pranas Žiliukas, LAMA BPO prezidentas, ir LKDK konsultantė, Dovilė Liubinienė, pristatė šių metų stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus ir iššūkius planuojant, organizuojant bei vykdant studentų priėmimą į kolegines studijas.

D. Liubinienės teigimu, jei pažvelgtume į sąrašą daugiausiai dėmesio sulaukiančių studijų programų, kurias moksleiviai renkasi pagal pirmąjį pageidavimą, tai pamatytume, kad iš 10-ies aukštųjų mokyklų 5-ios pozicijos tenka universitetams ir lygiai tiek pat kolegijoms.

„Koleginės studijos lygiai tokios pat populiarios kaip ir universitetinės. Tai labai svarbus veiksnys, atspindintis motyvuotą stojančiojo sprendimą rinktis atitinkamo tipo aukštąją mokyklą.  Pagal šį rodiklį  Vilniaus kolegija jau daugybę metų yra įsitvirtinusi antroje pozicijoje, nusileidžia tik Vilniaus universitetui“, - teigia ji.

Studentų lūkesčius pristatė Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pasak jo, LSS labiausiai neramina, kaip bus panaudoti likę studijų krepšelių finansavimui skirti pinigai, kuriuos būtų galima nukreipti esamų studentų finansavimui.  

Šiame kontekste LSS prezidentas iškėlė ir skatinamųjų stipendijų klausimą. E. Sarkano teigimu, prasiplės socialinių stipendijų gavėjų ratas, numatomi įstatymų pokyčiai. Galiausiai LSS prezidentas kolegijų vadovus kvietė prisidėti prie studentų psichologinės pagalbos prieinamumo gerinimo ir prevencinių priemonių įgyvendinimo.