Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2022.12.01

EURASHE pristatė naują strategiją

Daugiau nei 600 aukštojo mokslo organizacijų Europoje vienijanti „EURASHE“ organizacija, kurios nare yra Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK), patvirtino savo artimiausią strategiją, kuri galios iki 2025 metų. Strategijoje organizacija numatė savo veiklos plėtrą ir siekį dar labiau atliepti savo narių poreikius.

Briuselyje vykusioje generalinėje asamblėjoje buvo priimta nauja „EURASHE“ strategija, kuri turės būti įgyvendinta per trejus artimiausius metus.

Pasak LKDK atstovės ir „EURASHE“ Tarybos narės dr. Nijolės Zinkevičienės, organizacija sieks dar labiau atliepti savo narių poreikius.

„Organizacija plečia savo veiklos spektrą. Pirmiausia tai buvo politinio pobūdžio organizacija, kuri rūpinosi, kad profesinio aukštojo mokslo sektorius būtų žinomas ir turėtų deramą vietą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Nuo šiol tikslai plečiasi ir vienu pagrindinių tampa tikslas tarnauti savo narėms.

Jau dabar yra buriamos įvairių veiklų bendruomenės, pavyzdžiui, kokybės bendruomenė, tyrimų veiklos ir kitos. Kiekviena bendruomenė yra sudaryta iš tos srities specialistų ar šią veiklą organizuojančių ir kuruojančių žmonių. Taip problema yra suvokiama ir išanalizuojama daug detaliau.

Šiuo metu taip pat prioretizuojamos temos, kurias nagrinėti svarbiausia. Kaip Lietuvos atstovė pateikiau siūlymą padėti spręsti taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės veiklos vertinimo klausimą. Tai šiandien mums ypač aktualu, nes koleginis sektorius ateinančiais metais turės ekspertinį MTEP vertinimą, o analogiškų pavyzdžių Europoje kol kas nėra“, - sako dr. N. Zinkevičienė.

LKDK Mokslo taikomosios veiklos komiteto pirmininkės teigimu, EURASHE išskyrė 5 pagrindinius būsimus prioritetus.

Pirmasis prioritetas - ateities kompetencijos. Organizacija ateities įgūdžius ir kompetencijas traktuoja kaip plačias sąvokas, kurios leis institucijoms ir žmonėms tvariai formuoti ateitį. „EURASHE“ sieks įkvėpti dialogą, įtraukiant mokslininkus, švietimo specialistus, politikos formuotojus ir verslą, siekiant keistis patirtimi, bei padės institucijoms ir valstybėms narėms didinti savo ateities pajėgumus.

Antrasis prioritetas – institucijos, užtikrinančios aukštą studijų kokybę. Šis prioritetas grindžiamas ankstesne EURASHE strategija, kur buvo įtvirtintas siekis stiprinti inovatyvaus, aukštos kokybės, profesionalaus mokymo ir mokymosi modelį. Taip pat bus nagrinėjamas skaitmeninimo poveikis aukštajam mokslui ir tai, kaip aukštojo mokslo institucijos gali prisitaikyti, kad galėtų teikti aukštos kokybės mokymą ir mokymąsi internetu.

Trečiasis prioritetas – į veiklos pasaulio poreikius orientuoti tyrimai. Profesinio aukštojo mokslo sektorius atlieka tarpininko vaidmenį tarp visuomenės ir verslo, kuriant inovacijas ir atliekant tyrimus. Bus siekiama didinti aktyvumą taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kuri apima į problemas orientuotą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, skirtą globaliems visuomenės pokyčiams ir kuri yra ekonomikos augimo pagrindas. Lyginant su tradiciniais universitetais, profesinio aukštojo mokslo institucijos paprastai yra daug labiau įsitvirtinusios savo regionuose, todėl gali geriau padėti išspręsti regioninius iššūkius ir rasti sprendimus.

Ketvirtas prioritetas - poveikis regionams ir šaliai. Pagrindinis strateginis tikslas yra bendradarbiauti su Europos ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant gerinti profesinio aukštojo mokslo institucijų, kaip regioninės plėtros veikėjų, įvaizdį, bei užtikrinti geresnį finansavimą, kad sektorius galėtų vykdyti šią misiją.

Penktasis prioritetas - europietiškumas ir tarptautiškumas. Bus siekiama didinti tarptautiškumą ir mobilumą, įtraukti mažesnes įstaigas, kurios dėl mažesnio finansavimo dažnai tokiose programose nedalyvauja.

„EURASHE“ buvo įkurta 1990 m. ir šiuo metu vienija daugiau nei 600 aukštųjų mokyklų ir organizacijų Europoje ir už jos ribų.