Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2023.01.19

Šiugždinienė apie kolegijų tinklo pertvarką: siekis yra sustiprinti kolegijų studijų kokybę ir gerinti prieinamumą

Trečiadienį, sausio 18 d. LR Vyriausybė pritarė kolegijų stiprinimo planui. Iki 2029 metų kolegijos turės įgyvendinti numatomus reikalavimus, tarp kurių yra ir taikomieji mokslo tyrimai, ir studentų skaičius, kuris turės siekti bent 1200.

Kaip skelbia ŠMSM, valstybė finansuos valstybinių kolegijų išteklių konsolidavimo, jungimosi projektus. ŠMSM valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo projektams numato skirti 20 mln. eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų.

ŠMSM duomenimis, valstybinių kolegijų studentų skaičius per dešimtmetį sumažėjo 38 proc., tik 28 proc. kolegijų dėstytojų dirba visu etatu, o 47 proc. absolventų įsidarbina pagal gautą išsilavinimo lygį. Kaip rodo prognozės, studentų skaičius gali dar mažėti.

Pasak ministrės Jurgitos Šiugždinienės, valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plane keliami valstybinių kolegijų veiklos tikslai 2029 metams. Siekiama, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Taip pat siekiant, kad ne mažiau kaip 76 proc. valstybinių kolegijų absolventų per 12 mėnesių po studijų baigimo įsidarbintų pagal įgytą kvalifikaciją.

Tikimasi, kad 2029 m. valstybinėse kolegijose bus ne mažiau kaip 50 proc. visu etatu dirbančių dėstytojų ir ne mažiau kaip 10 proc. mokslo ar meno laipsnį turinčių dėstytojų, dirbančių bent 0,5 etato dalimi.

Kaip teigia ŠMSM, valstybinės kolegijos pačios turės imtis iniciatyvos jungtis, jos turės pateikti ministerijai pateiks stiprinimo planus, kuriuose būtų parodoma, kaip bus siekiama plane apibrėžiamų veiklos tikslų 2029 m., kokie bus sprendimai dėl dalyvavimo reorganizavimo procese.

Nesulaukusi iniciatyvų dėl galimų pokyčių iš valstybinių kolegijų, sprendimus, kaip būtų galima stiprinti aukštųjų mokyklų veiklą, Vyriausybei galės pasiūlyti ir ŠMSM.

Plano įgyvendinimo priemonių projektą numatoma parengti ir pateikti tvirtinti Vyriausybei iki šių metų birželio 30 d. Lietuvoje veikia 12 valstybinių kolegijų.

Ministrė sakė, kad svarbu, kad kolegijos rengtų specialistus darbo rinkai, verslui, bet ir atlikti taikomuosius mokslo tyrimus. Jis sakė, kad svarbu ir dėstytojų darbo kokybė, absolventų įsidarbinimas.

Pasak J. Šiugždinienės, siekis yra sustiprinti kolegijų studijų kokybę, prieinamumą. Ji sakė, kad svarbu, kad kolegijos išliktų visuose regionuose. Ministrė mato šį vyksmą ne tik kaip iššūkį, bet ir kaip galimybę.

Viceministras Gintautas Jakštas pabrėžė, kad dalis kolegijų studentus priima tokius, kurie neatitinka minimalių reikalavimų. O ir studentų skaičius mažėja dėl demografinių pokyčių.

Jis sakė, kad kolegijos gali jungtis įvairiais modeliais: silpnesnė prie stipresnės, vidutinės tarpusavyje, gali jungtis dvi, gali ir keturios kolegijos. Anot G. Jakšto, kolegijos turėtų likti visuose regionuose, tačiau ne visur veikti savarankiškai.

Nuo 2024 m. visi stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę bent 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią laisvai pasirenkamą paties stojančiojo.

Kaip jau anksčiau yra pristatęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas, nuo 2029 metų norėdamos vykdyti studijas aukštosios mokyklos, įskaitant ir kolegijas, atitinkamose kryptyse turės būti pasiekusios tam tikrą mokslo lygį: kolegijos – taikomųjų mokslų lygį, universitetai – mokslo lygį.

Iki praėjusių metų lapkričio pabaigos buvo parengta vertinimo tvarka. Vertinimas turės būti atliktas iki 2029 metų, už tai bus atsakinga Mokslo taryba.

Vienas rodiklių, taikomų kolegijoms, bus socioekonominis poveikis. Visi kriterijai pateikiami Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo tvarkos apraše, kuriame numatoma, ką turėtų nuveikti kolegijos, kad galėtų vykdyti taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentinės plėtra grįstas studijas.

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas N. Varnas sakė, kad tai bus nauja patirtis kolegijoms, nes mokslinė veikla iki šiol šiose aukštosiose mokyklose nebuvo vertinama LMT ekspertų.

Plačiau:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000254093/siugzdiniene-apie-kolegiju-tinklo-pertvarka-siekis-yra-sustiprinti-kolegiju-studiju-kokybe-ir-gerinti-prieinamuma?fbclid=IwAR3Nt21tShGhvf9jtxzvle7DfatNciLvBCDlcH95f2qbLSAJd7QVbrq6V-M