Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2022.09.01

Studentų atstovai Vyriausybei pateikė reikalavimus dėl studentų apgyvendinimo sąlygų gerinimo

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), Vilniaus universiteto Studentų atstovybė bei Lietuvos universitetų rektorių ir kolegijų direktorių konferencijos Vyriausybei bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai išsiuntė kreipimąsi dėl lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučių infrastruktūros gerinimui. Raginama skirti papildomų lėšų aukštųjų mokyklų bendrabučių plėtrai, renovacijai ir modernizavimui bei paramai studentams, rašoma LSS pranešime žiniasklaidai.

Kompensacija būsto nuomos kainai

Kaip rašoma pranešime, šiuo metu apie 400 pirmakursių, kurie kreipėsi dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje, gavo neigiamą atsakymą dėl vietų trūkumo. Įprastai, kaip alternatyvą jie rinkdavosi nuomojamą būstą, tačiau dėl išaugusių kainų ši galimybė sunkiai prieinama.

„Siūlome išplėsti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją studentams, dengiančią dalį nuomos kainos ne tik privačiame sektoriuje. Tai galėtų būti tiek naujo paramos mechanizmo diegimas, išnaudojant Valstybinio studijų fondo infrastruktūrą, tiek papildomų lėšų skyrimas esamoms priemonėms. Svarbiausia, kad sprendimai būtų greiti ir dėl gyvenamosios vietos trūkumo studentai šiais mokslo metais neprarastų galimybės studijuoti“, – teigia LSS prezidentas Vytautas Kučinskas.

Papildomos lėšos bendrabučių renovacijai ir statybai

Studentų ir aukštųjų mokyklų atstovai siūlo tobulinti Viešųjų investicijų plėtros agentūros administruojamą priemonę „Paskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrai“ skiriant jai bent papildomų 50 mln eurų.

Kreipimesi nurodoma, kad dabartinę priemonę reikėtų tobulinti remiantis gerąja Skandinavijos šalių patirtimi bei tokio tipo projektams skirti valstybinę subsidiją, kuri siektų bent 50 proc. projekto vertės. Tai leistų paskatinti spartesnį skolinimąsi aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai. Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu įgyvendinamose įvairiose priemonėse, kurios yra skirtos net ir verslo subjektams, valstybinės subsidijos dydis yra didesnis.

Kokybiškų gyvenimo sąlygų užtikrinimas

„Mums svarbu, kad studentai ne tik gautų vietą bendrabutyje, bet ir kad ji atitiktų higienos normas. Esame parengę bendrabučių kokybės standarto kūrimo gaires, kuriose numatyta, kokios sąlygos turi būti sudarytos studentui, gyvenančiam bendrabutyje“, – sako LSS prezidentas.

Kreipimesi taip pat raginama iki 2030 m. užtikrinti tęstinį finansavimą bendrabučių infrastruktūros plėtros projektams, sudarant galimybes aukštosioms mokykloms atliepti Bendrabučių kokybės standarto kūrimo gairėse nurodytus reikalavimus.

Ministerija: bendrabučių valdymo perimti iš aukštųjų mokyklų neplanuojame

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė inicijuojanti darbo grupę aukštųjų mokyklų bendrabučių klausimams spręsti. Į ją bus kviečiami aukštųjų mokyklų administracijų, studentų atstovai. Ji bus sudaryta ir susirinks artimiausiu metu.

„Ministerija neturi ir neadministruoja studentų bendrabučių – tai yra aukštųjų mokyklų teisė ir rūpestis. Tačiau, girdėdami diskusijas viešoje erdvėje, siūlome aukštųjų mokyklų vadovams ir studentų atstovams susėsti prie bendro stalo ir taip kuo greičiau rasti išeitis. Mes galime padėti spręsti problemą, tačiau negalime kištis į aukštųjų mokyklų autonomiją ir administruoti jų ūkį“, – ministerijos pranešime žiniasklaidai cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

Pasak viceministro, Lietuvos aukštosios mokyklos turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, t. y. teisę pačioms spręsti dėl priimamų studentų skaičiaus, studijų kainos
nustatymo, studijų programų rengimo, sutarčių su studentais, taip pat bendrabučių administravimo.

„Bendrabučių valdymo perimti iš aukštųjų mokyklų neplanuojame. Manome, kad studijos nėra tik paskaitos – aukštosios mokyklos, valdydamos bendrabučius, kurdamos studentų miestelius, kuria ir visapusišką studijų patirtį“, – sako G. Jakštas.

Ministerija skatina aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą dalijantis bendrabučių vietomis ir padeda joms tai daryti, nes kai kuriose aukštosiose mokyklose studentų yra daugiau, kai kuriose – mažiau, ir bendrabučiuose lieka laisvų vietų. Taip pat prašoma ir profesinių mokyklų pagalbos. Kai kurie universitetai savarankiškai, o kai kurie tarpininkaujat ministerijai, susiekė su Vilniuje esančiomis kolegijomis ir profesinėmis mokyklomis. Kur yra aišku, kad laisvų vietų bus, studentai buvo nukreipti jau dabar.

Ministerijos iniciatyva šiais metais pradėta įgyvendinti aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programa: jai iki 2025 m. daugiau kaip 7 mln. eurų.

Nuo 2020 m. Viešųjų investicijų plėtros agentūra aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrų atnaujinimui bei plėtrai teikia paskolas. Paskolos lėšomis gali būti finansuojamas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pastatų (įskaitant bendrabučius) išorės ir vidaus atnaujinimas, naujų pastatų statyba, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra susiję rangos darbai. Šiuo metų yra sudarytos 3 sutartys dėl aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių renovacijos.

Šaltinis:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1770915/studentu-atstovai-vyriausybei-pateike-reikalavimus-del-studentu-apgyvendinimo-salygu-gerinimo