Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2018.12.07

LKDK posėdyje išrinkta nauja prezidiumo narė

Visuotiniame Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdyje išrinkta ir patvirtina nauja prezidiumo narė bei aptartos švietimo ir koleginio sektoriaus naujienos.

Vienbalsiai išrinktas prezidiumo narys

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vykusiame visuotiniame LKDK posėdyje vienbalsiu balsavimu išrinkta ir patvirtinta nauja LKDK prezidiumo narė. Ja tapo Vilniaus verslo kolegijos steigėja ir direktorė Jolanta Skirgailė, kuri dėkojo už pasitikėjimą ir žadėjo dirbti vieningo sektoriaus naudai.

„Esu maloniai nustebusi. Dėkoju už suteiktą pasitikėjimą. Būdama LKDK prezidiumo nare, sieksiu dialogo, konstruktyvaus darbo visų kolegijų ir sektoriaus labui“, - sakė naujai išrinkta prezidiumo narė J. Skirgailė.

J. Skirgailė yra baigusi ISM Vadybos ir ekonomikos universitete magistrantūros studijas. Nuo 1989 m. vadovauja Vilniaus verslo kolegijai.

Priėmimo rodikliai nesikeis

LKDK posėdžio metu Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų skyriaus vedėja Giedrė Pačėsienė pristatė ateinančių metų priėmimo ir studijų krypčių vertinimo naujienas.

G. Pačėsienės teigimu, atsižvelgus į LKDK ir LURK pastabas, 2019 ir 2020 metais  liks dabar nustatyti minimalių reikalavimų rodikliai, stojant į aukštąsias mokyklas. Abiturientai privalės išlaikyti bent vieną valstybinį ir 3 mokyklinius egzaminus. 

Brandos atestato pažymių vidurkis, stojant į kolegijų valstybės finansuojamas vietas turės būti ne mažesnis nei 6, o trijų valstybinių egzaminų – matematikos, lietuvių ir užsienio kalbos – balų vidurkis ne mažesnis nei 25.

Aptarti laukiantys sektoriaus iššūkiai

LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas ir Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento konsultantas Antanas Levickas pristatė ir aptarė praėjusių stojimų rezultatus, kolegijų veiklos aktualijas bei 2019 m. priėmimo ir stojamojo balo struktūrą.

Specialistų teigimu, viena didžiausių grėsmių ir toliau išlieka demografinė problema bei studentų skaičiaus mažėjimas.

Pranešimų metu daug dėmesio skirta slenkstinio priėmimo sistemai, aukštojo mokslo kokybės kėlimui, keliant brandos atestato reikalavimus, pažymių infliacijos problemas ir pasikeitusias vertinimo skales.