Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2019.01.11

Loreta Tauginienė paskirta akademinės etikos kontroliere

Už jos kandidatūrą balsavo 87 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš.
 
Buvusią šios tarnybos patarėją į kontrolierės pareigas atrinko Lietuvos mokslo taryba.
 
Jai pritarė parlamento Švietimo ir mokslo komitetas.
 
L.Tauginienė yra Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė. Vilniaus pedagoginiame universitete ji yra įgijusi humanitarinių mokslų bakalaurą ir prancūzų kalbos mokytojo kvalifikaciją, taip pat filologijos magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete – teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ir vadybos daktaro laipsnį.
 
L.Tauginienė turi bendradarbiavimo patirties su tarptautiniu mastu pripažintomis leidyklomis, yra įsitraukusi į mokslo žurnalo „Journal of Academic Ethics“ redaktorių kolegijos veiklą, išrinkta Europos akademinio sąžiningumo tinklo (European Network for Academic Integrity) tarybos nare, taip pat skelbia su etika susijusius mokslinių tyrimų rezultatus ir dalyvauja tarptautinių konferencijų akademinės etikos temomis rengime.

Plačiau
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/loreta-tauginiene-paskirta-akademines-etikos-kontroliere-233-1086454