Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2019.02.28

LKDK posėdyje – LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras

Vasario mėnesio pabaigoje vykusiame Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdyje lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. habil. dr. Valdemaras Razumas, kuris pristatė savo bei ministro dr. Algirdo Monkevičiaus požiūrį ir mintis dėl aukštojo mokslo strateginių krypčių.

Ministerija sieks vieningų sprendimų

Vilniaus kolegijoje vykusiame LKDK posėdyje LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. habil. dr. V. Razumas džiaugėsi galėdamas artimiau susipažinti su kolegijų vadovais ir atstovais, išgirsti aktualius kolegijų bendruomenei klausimus bei aptarti būsimus darbus ir artimiausius pokyčius.

Viceministro teigimu, kolegijoms nereikėtų jaudintis dėl planuojamų nemokamų bakalauro studijų, kurios galimai gali perkelti studentų srautus iš kolegijų į universitetus. Švietimo ministerija planuoja tam tikrus saugiklius, kurie šį procesą suvaldys. Šiuo metu ministerijos specialistai rengia tam skirtą modelį.

Pasak prof. habil. dr. V. Razumo, tiek jis, tiek ir ministras buvo supažindinti su anksčiau sudarytos kolegijų veiklos tobulinimo darbo grupės rezultatais, kuri svarstė esamą kolegijų situaciją, veiklos rezultatus, galimos tinklo pertvarkos klausimus. Ministerijos nuomone, kad šių procesų nereikia skubinti, reikia daugiau tartis su kolegijų bendruomenėmis.

Tiek universitetų, tiek ir kolegijų atžvilgiu buvo elgiamasi kiek neteisingai, bandant viską padaryti vienu kartu. Universitetų tinklo pertvarka ir kolegijų tinklo peržiūra nebuvo tinkamai komunikuotos ir ministerija bei Vyriausybė nesulaukė reikalingo palaikymo iš suinteresuotų pusių.

Akademiko teigimu, dabartinio ministro nuostata yra nenuskurdinti kolegijų sektoriaus, o jį išlaikyti veiksmingu ir daryti ženkliai efektyvesniu.

Viceministras asmeniškai pažadėjo aplankyti visas kolegijas, pabendrauti su dėstytojais ir darbuotojais, pamatyti jų požiūrį ir sužinoti ko nori bendruomenės, ir tik tada vertinti situaciją bei daryti sprendimus.

Didėja norminis studijų kainos bazinis dydis

LKDK posėdyje prof. Pranas Žiliukas, LAMA BPO prezidentas, pristatė naujienas dėl 2019 m. priėmimo ir stojamojo balo reikalavimų.

Profesorius pastebėjo, kad didelė dalis mokinių, rinkdamiesi baigiamuosius egzaminus, neatsižvelgia į valstybė poreikį. Net trečdalis mokinių renkasi kitus egzaminus nei rekomenduoja valstybė, juos puikiai išlaiko, tačiau neturi galimybių pretenduoti į deficitines specialybes. P. Žiliuko teigimu, skaičiuojama, kad šiemet aukštosios mokyklos turėtų sulaukti virš  21 000 abiturientų. Mažėjimas turėtų siekti apie 1700 studentų per visus ugdymo sektorius.

Taip pat LAMA BPO prezidentas iškėlė ir itin aktualią visam aukštajam sektoriui problemą – minimalius stojimų rodiklius atitinka tik kas trečias abiturientas Lietuvoje ir ši tendencija tik stiprėja.

Vilniaus kolegijoje vykusio posėdžio metu taip pat buvo pristatyti studijų finansavimo ir studento krepšelio pokyčiai. LR ŠMSM Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus atstovių teigimu, numatoma, kad norminių studijų kainos bazinis dydis kils apie 15-18%.

Specialistės išskyrė, jog pradedamas mažinti atotrūkis tarp universitetų ir kolegijų. Šiam tikslui pasiekti naujasis ministras įsipareigojo sudaryti oficialią darbo grupę, kuri peržiūrės normines studijų kainas, jų apskaičiavimą ir kitus aspektus.

Baigėsi SAPS projektas

Posėdyje svečiavosi naujoji Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė, kuri pristatė būsimas jos vadovaujamos institucijos veiklos krypčių gaires. Anot dr. L. Tauginienės, šiemet bus orientuojamasi labiau į prevencijos užtikrinimo priemonių skatinimą, o ne nuobaudas.

Didesnį dėmesį tarnyba skirs ugdymui ir švietimui, bus inicijuojami analitiniai tyrimai ir jų pagrindu rengiamos rekomendacijos, kaip vertinti vieną ar kitą situaciją, pavyzdžiui, paaiškinti vaidmenų konfliktą, bendraautorystės klausimai ir kt.

Projekto vadovė Danutė Rasimavičienė pristatė pasibaigusio Europos Sąjungos SAPS projekto „Learntowork.eu“, kurio dalimi buvo LKDK, rezultatus ir produktus.

SAPS projekto tikslas – sumažinti kolegijų ir mažų bei vidutinių įmonių bendradarbiavimo kliūtis ir pagerinti studentų praktikos mažose ir vidutinėse įmonėse įvaizdį daugiakalbe rėmimo kampanija.

Šiems tikslams pasiekti LKDK kartu su partneriais iš dar devynių Europos šalių sukūrė mokomąją medžiagą skirtą verslui, kuri kartu tobulina ir kolegijų praktikų organizavimo procedūras, padeda labiau pritaikyti jas verslui.

Posėdyje išgirstos ir studentų aktualijos, kurias pristatė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pasak jo, vienas iš didžiausių iššūkių – besitęsianti aukštojo mokslo reforma, taip pat planuojamas nemokamas bakalauras, kuris kol kas kelia labai daug klausimų. Studentus vienijančią sąjungą neramina ir neaiškus finansavimo modelis.

Pasak E. Sarkano, Lietuvos studentų sąjunga ir toliau spręs studentų psichologinės būklės pagalbos klausimus aukštosiose mokyklose, socialinės dimensijos problemas bei ruošiasi kovo mėnesį vyksiančiai ataskaitinei rinkiminei konferencijai bei kartu vyksiantiems Lietuvos studentų sąjungos prezidento rinkimams.