Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2019.05.23

LKDK posėdyje pristatyta metinė veiklos ataskaita

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) vykusiame posėdyje aptartos kolegijų sektoriaus aktualijos, pristatyta metinė veiklos ataskaita bei diskutuota kitais koleginiam sektoriui aktualiais klausimais.

Pristatyti metiniai rezultatai

LKDK prezidentas Nerijus Varnas posėdžio metu pateikė LKDK 2018 metų veiklos ir finansines ataskaitas. Joje pristatė LKDK valdymo pokytį nuo 2018 m. gegužės 31 d., strategines veiklas, jų rezultatus ir vertinimą, veiklą atstovaujant kolegijų interesus, bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, įmonėmis, organizacijomis ir asmenimis. Taip pat apžvelgė LKDK viešinimą 2018-04 / 2018-12 mėn.  laikotarpiu, pristatė LKDK finansinių išteklių valdymą, bei 2019 m. LKDK veiklų temas. Prezidentas pateikė 2019 m. LKDK veiklos tobulintinas sritis pagal strategines veiklas bei pasiūlė visuotiniam LKDK narių susirinkimui išklausyti LKDK revizorės pranešimą dėl 2018 m. asociacijos metinės finansinės ataskaitos.

Atviru balsavimu pasiūlymui tvirtinti 2018 m. asociacijos Lietuvos kolegijų direktorių konferencija metinę veiklos ir finansinę ataskaitas nariai pritarė vienbalsiai.

Taip pat posėdžio metu LKDK Mokslo taikomosios veiklos komiteto pirmininkė dr. Nijolė Zinkevičienė pristatė kolegijų mokslo taikomosios veiklos vertinimo tarptautinę patirtį bei apžvelgė tinklą UAS4EUROPE.

Specialistė pateikė duomenis apie visų šalių/narių taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimą bei atkreipė dėmesį, jog mūsų šalyje taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas yra itin žemas.  Pavyzdžiui, 13 Lietuvos kolegijų per 2017 metus parengė 564 recenzuojamas publikacijas, kai tuo tarpu Suomijos taikomųjų mokslų universitetai – 632. Tačiau finansavimas skiriasi milijonais.

Pasitraukė Graičiūno aukštosios vadybos mokykla

Prof. Pranas Žiliukas, LAMA BPO prezidentas apžvelgė situaciją 2019 m. priėmimo ir stojamojo balo reikalavimų. Profesorius informavo, jog pagal praeitų metų bazės, kartelę ( minimalius reikalavimus), juos  peržengia tik trečdalis abiturientų. Jei bendrojo ugdymo sektoriuje neįvyks pokyčiai, tai universitetuose lieka nepanaudoti 705 krepšeliai, o kolegijose 889. Šiemet realus skaičius abiturientų, kurie perlipa kartelę į valstybines vietas yra 7000.

LKDK prezidentas Nerijus Varnas informavo, jog gautas Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos prašymas dėl išstojimo iš LKDK. LKDK viceprezidentė doc. dr. Žymantė Jankauskienė pasiūlė jį tenkinti ir šiam pasiūlymui prieštaraujančių nebuvo.

Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Mantas Gedrimas pristatė studentų sąjungos veiklas. Išvardino pagrindines temas, kuriomis dabar dirbama bei iškėlė probleminius klausimus: dėl nemokamo bakalauro, finansinės pagalbos neįgaliesiems ir bendrabučių kokybės.