Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2019.10.05

LKDK posėdyje apsilankė Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) vykusiame posėdyje apsilankė Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius, kuris pristatė savo aukštojo mokslo viziją bei aptarė aukštojo mokslo laukiančius iššūkius.

Ministras siekia gerovės valstybės modelio

LKDK posėdyje Švietimo, mokslo ir sporto ministras pastebėjo, kad, įgyvendinant gerovės valstybės modelį, bene, svarbiausias vaidmuo atitenka švietimo sektoriui, kuris formuoja žmogų. Tad, siekiant geriausių rezultatų, būtina remtis kitų valstybių gerąja praktika ir ją pritaikyti mūsų šalyje. Taip pat labai svarbu užtikrinti aukštųjų mokyklų, profesinio sektoriaus ir ankstyvojo ugdymo sistemų vientisumą, kas leistų besimokinantiems be kliūčių keliauti per skirtingus lygmenis.

Ministras teigia, kad šiandienos situacijoje bendrajame ugdyme didelė problema yra ankstyvasis ugdymas. Idealiu atveju vaikai jame turėtų pradėti dalyvauti nuo trijų metų ir nesusidurdami su dirbtiniais barjerais judėti per visus švietimo sistemos lygius.

Pasak dr. A. Monkevičiaus, mokyklos turi būti matomos ne kaip atskiros įstaigos, o būti vientisos, aiškios sistemos dalimi. Šiam tikslui pasiekti šiuo metu yra derinami pilotiniai bandymai su miestų ir rajonų savivaldybėmis. Projekto tikslas yra padėti socialiai jautrioms šeimoms ir suteikti finansines paskatas ugdyti savo vaikus,  o mokykloms tai leistų racionaliau panaudoti švietimo sistemos, infrastruktūros ir pedagogų išteklius.

Pristatyti stojimų rezultatai

LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas pateikė 2019 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatus ir stojančiųjų potencialą. Profesorius apžvelgė švietimo sistemos tinklą ir lyginamuosius duomenis 2018 ir 2019 m., valstybinių egzaminų pasirinkimą, stojančiųjų struktūrą, bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų dalyvavimą bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Profesoriaus teigimu, bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų, gavusių brandos atestatus, per metus sumažėjo 7 proc., brandos atestatus gavusių profesinio mokymo įstaigų absolventų sumažėjo net 12 proc., o baigusieji pastarąsias studijas yra neparengti studijuoti  aukštosiose mokyklose. Į aukštąsias mokyklas šiemet jų įstojo tik 1 proc.

Regionų ir didžiųjų miestų abiturientų parengimo kontrastai nemažėja, tik apie pusės bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų parengimo lygis pakankamas, o vos ne visi profesinių mokymo įstaigų abiturientai nėra pajėgūs įveikti minimalių stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų.

LKDK posėdyje Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė studentų sąjungos veiklas ir aktualijas. Vienas iš pagrindinių darbų, kurie buvo padaryti – studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos pakeitimas. Nuo šiol pažymėjimai išduodami net penkiomis dienomis greičiau.

E. Sarkanas taip pat išvardino pagrindines veiklų kryptis, kuriomis šiuo metu dirba LSS. Studentų sąjungos prezidentas išskyrė projektą, kuris skirtas studentų psichinės sveikatos stiprinimui, teikiant psichologo konsultacijas bei siekiant užbėgti įvykiams už akių. Taip pat E. Sarkanas akcentavo bendradarbiavimo svarbą, dirbant prie naujo nemokamo bakalauro įstatymo projekto.