Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2019.10.29

EURASHE taryboje – LKDK atstovė

Daugiau nei 600-us aukštųjų mokyklų Europoje ir už jos ribų vienijančioje EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) organizacijoje, kurios nariu yra ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK), Lietuva po pertraukos ir vėl turės savo atstovę organizacijos taryboje. Ja tapo LKDK deleguota Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė.

Virš keturiasdešimt skirtingų šalių organizacijų vienijančioje EURASHE organizacijoje Lietuva turės savo atstovą 9-ių narių taryboje. LKDK iškelta kandidatė dr. N. Zinkevičienė pristatė savo įžvalgas apie EURASHE organizacijos viziją ir siūlymus bei ryškia persvara įveikusi konkurentus iš Austrijos ir Serbijos, buvo išrinkta į EURASHE tarybą.

Pristatydama savo siūlymus ir viziją EURASHE, dr. N. Zinkevičienė pabrėžė būtinybę šiai organizacijai tapti lydere neseniai susikūrusioje UAS4EUROPE jungtinėje iniciatyvoje, kur palaikoma nuolatinis dialogas ir diskusija su Europos Komisija taikomųjų mokslų universitetų sektoriaus svarbos ir žinomumo didinimo klausimais, telkia savo narius bendriems tarptautiniams projektams, tokiems, kaip pvz. jungimąsis į Europos universitetų aljansus. Taip pat ši organizacija skatina profesinio aukštojo mokslo institucijų ryšius su verslo pasauliu ir viešuoju sektoriumi per taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rūpinasi studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų kokybe.  

„Vienas iš mano siūlymų – inicijuoti EURASHE ir šalių švietimo ministrų dialogą svarbiais sektoriaus vystymosi klausimais.  Tai ypač aktualu Lietuvai, nes į kolegijų vykdomą taikomųjų mokslo tyrimų veiklą pas mus vis dar žiūrima su tam tikru nepasitikėjimu.

Akcentavau, kad EURASHE mąstu reikia parengti profesinio aukštojo mokslo didaktikos studiją. Mokymas ir mokymasis mūsų sektoriuje yra orientuotas į profesinių įgūdžių įgijimą, studijų procesas glaudžiai susijęs su būsimąja darbo vieta ir absolvento išsilavinimu. Pažengusiose šalyse yra išplėtoti specialūs tokio mokymo ir mokymosi metodai. Savaime suprantama, kad ir vertinimas šiame kontekste yra visiškai kitoks. Šiandien tokios išsamios mokslinės studijos Europos mąstu dar nėra, jos trūksta“, - savo veiklos viziją pristato LKDK atstovė.

Dr. N. Zinkevičienės nuomone, užimta pozicija ir labiau atstovaujamas mūsų šalies kolegijų sektorius leis plėsti tarptautinės partnerystės ryšius, aktyviau įsijungti į Europoje vystomas profesinio aukštojo mokslo iniciatyvas, tyrimų ir inovacijų programas bei tarptautinius projektus.

„Esu vienintelė Baltijos šalių atstovė EURASHE Taryboje. Strategiškai tai svarbu ne tik Lietuvos kolegijų sektoriui, bet ir švietimo politikos formuotojams. Dirbsiu atsakingai, LKDK kontekste bendradarbiausiu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Mokslo Taryba ir kitomis institucijomis. Norisi tikėtis, kad joms tai bus įdomu“,- sako naujoji EURASHE Tarybos narė.

Dr. Nijolė Zinkevičienė 2007 m. apgynė socialinių mokslų krypties disertaciją Kauno technologijos universitete ir įgijo daktaro mokslinį laipsnį. Šiuo metu ji dirba Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei ir vadovauja LKDK taikomosios mokslinės veiklos komitetui. Šešerius metus dr. N. Zinkevičienė priklausė nacionalinei Bolonijos ekspertų grupei, buvo SKVC institucinio išorinio vertinimo komisijos bei ŠMPF tarptautinių studijų komisijos nare.