Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2020.01.20

Parama užsienio lietuviams

Valstybinis studijų fonas kviečia užsienio lietuvius nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Parama neskiriama:

 • Asmenims, neturintiems teisės gauti paramos;
 • Asmenims, nespėjusiems laiku pateikti prašymų ar ištaisyti trūkumų;
 • Studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko;
 • Studentams, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs socialinę išmoką arba stipendiją už studijų rezultatus;
 • Studentams, kurie pažeidė paramos suteikimo sąlygas.
 Paramos dydis ir mokėjimo tvarka
 

Stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 126,75 Eur per mėnesį). Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka:

 1. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentai;
 2. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę puikų pasiekimų lygmenį;
 3. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę tipinį pasiekimų lygmenį;
 4. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę slenkstinį pasiekimų lygmenį;
 5. ištęstinės studijų formos pirmojo kurso studentai;
 6. ištęstinės studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Plačiau:
http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai?fbclid=IwAR2dzmZohyaOoF382reBR-Cw1gaP4yoHcWBGd9i3-xwDc2EwjkjZQbl8ODI