Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2016.09.29

Išrinktas naujas LKDK Prezidentas

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdyje, surengtame Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje, vyko Konferencijos Prezidento rinkimai.
Į šias pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai - Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas ir Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad naujuoju Prezidentu išrinktas prof. dr. Gintautas Bužinskas, pakeitęs šias pareigas ėjusį Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių prof. dr. Viktorą Senčilą.
Prof. dr. Gintautas Bužinskas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūrą, turi sukaupęs įvairios patirties: dirbo Vilniaus universitete akademinį ir vadybinį darbą, stažavosi Heidelbergo universitete (Vokietija), 2004-2006 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Nuo 2008 m. kovo 18 d. eina Utenos kolegijos direktoriaus pareigas. Dr. Gintautas Bužinskas yra Utenos kolegijos ir M. Romerio universiteto profesorius, kelių vadovėlių autorius ir bendraautorius, monografijos "Darbo ginčai: teorija ir praktika" autorius, knygos ,,Utenos kolegija. Laikmečio žingsniai" bendraautorius.
,,Pasinaudodamas savo vadybine, teisine, akademine, moksline ir politine patirtimi stengsiuosi stiprinti koleginį sektorių, plėtoti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, sprendžiant kolegijų, ypač regioninių, atsižvelgiant į jų specifiką, problemas", - sakė prof. dr. Gintautas Bužinskas.
LKDK Viceprezidente tapo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktorė Daiva Daugvilienė, nariais - Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. Viktoras Senčila, Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas ir Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas.