Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2020.07.03

LKDK: kolegijos turi vadovautis Mokslo ir studijų įstatymu bei galiojančiais teisės aktais

Matydama nerimą keliančią situaciją Alytaus kolegijoje, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) reiškia poziciją, kad Lietuvos kolegijos, kurios yra LKDK narės, savo veikloje turėtų vadovautis teisėtumo, atvirumo, sąžiningumo, sprendimų objektyvumo, pagrįstumo bei paaiškinimo, atskaitingumo ir gero valdymo, profesionalumo ir visuomenės pasitikėjimo stiprinimo, nuoseklumo principais, nepažeisti LR Mokslo ir studijų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatų.

LKDK nariai viliasi, kad LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimai paskatins Alytaus kolegiją bendradarbiauti, padės kaip įmanoma greičiau atsakyti į visus klausimus ir leis užtikrinti studijų kokybę.