Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2020.12.11

Darbą pradėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Darbą šiandien pradėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.
 
Ministrės prioritetiniai tikslai – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos vaikams, geros darbo sąlygos mokytojams, pasaulinio lygio pedagogų rengimas. Siekiant šių tikslų šiandien darbą pradėjusi ministrė J. Šiugždinienė pabrėžia nacionalinio susitarimo dėl pokyčių švietime svarbą.
 
„Norint siekti tvarių pokyčių švietime nacionalinis susitarimas yra ypatingai svarbus, neatsitiktinai tai yra šios Vyriausybės prioritetas“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.
 
Ministrė pabrėžia, kad būtina mažinti ugdymo rezultatų atotrūkį tarp miestų ir rajonų mokyklų, kiekvienam vaikui sudaryti vienodas galimybes ir sukurti reikiamas sąlygas įgyti gerą išsilavinimą. Šiam tikslui pasiekti būtinas šiuolaikiškas, subalansuotas ugdymo turinys ir stiprūs, motyvuoti mokytojai, kuriems reikia kurti patrauklias darbo sąlygas, stiprinti pedagogų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą.
 
Studijų ir mokslo srityje būtina orientuotis į tarptautinį konkurencingumą. Siekiant stiprinti aukštąjį mokslą reikia peržiūrėti valdymo ir finansavimo modelį, didinti mokslo finansavimą.
 
Sporto srityje dėmesys bus skiriamas ir aukšto meistriškumo, ir visuomenės fizinio aktyvumo veikloms - visuomenės sveikatinimui, judriai gyvensenai.

Jurgita Šiugždinienė yra įgijusi socialinių mokslų daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. 2009–2012 m. Ministro Pirmininko tarnyboje ėjo Strateginio valdymo departamento direktorės, vicekanclerės, laikinosios kanclerės pareigas. Dirbo Jungtinių Tautų Vystymo programoje ir turi daugiau kaip 15 metų tarptautinio konsultacinio darbo patirtį viešojo valdymo srityje. 2017–2018 m. J. Šiugždinienė ėjo Kauno technologijos universiteto laikinosios rektorės pareigas. 2015–2017 m. buvo šio universiteto prorektorė studijoms, 2013–2015 m. – KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanė.

J. Šiugždinienė 2018–2020 m. buvo Europos technologinių mokslų universitetų asociacijos valdybos narė ir viceprezidentė studijoms. Aktyviai dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos kuruojamos programos „Kurk Lietuvai“ veikloje.

2020 m. išrinkta į Seimą, priklauso Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai.

2019–2020 m. buvo Kauno miesto savivaldybės narė, 2018–2020 m. TS-LKD sekretoriato strateginės grupės vadovė.

J. Šiugždinienė apdovanota Prancūzijos vyriausybės Akademinių palmių apdovanojimu už nuopelnus Prancūzijos kultūrai