Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2021.01.28

LKDK posėdyje ministrė pristatė savo viziją

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdyje dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė dr. Jurgita Šiugždinienė ir viceministras Gintautas Jakštas, kurie aptarė koleginio sektoriaus aktualijas ir atsakė į kolegijų direktorių klausimus.

Nuotolinio posėdžio metu LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė dr. Jurgita Šiugždinienė LKDK atstovams pristatė savo viziją bei atsakė į aktualius kolegijų vadovų klausimus.

Ministrės teigimu, ministerija savo darbus pradės nuo studijų krypčių grupių tvarkymo bei finansavimo modelio peržiūrėjimo.

Šiuo žingsniu bus siekiama sumažinti universitetinių studijų krypčių grupių skaičių ir, atsižvelgiant į studijų kainų skirtumus tarp kolegijų ir universitetų, padidinti studijų krepšelių kainas.

„Lietuvoje vienam studentui, 2017 metų duomenimis, valstybė skiria 4272 eurus, o EBPO šalių vidurkis – 9393 eurai. Mažiau studijos finansuojamos tik Bulgarijoje, Latvijoje, Serbijoje ir Graikijoje. Be adekvataus aukštojo mokslo finansavimo negalime siekti kokybės: geresnės studijų bazės, studentų gyvenimo sąlygų, aukštesnių dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų, didesnių skatinamųjų stipendijų gerai besimokantiems. Aukštasis mokslas finansuojamas per studijų krepšelius. Pagal tai, kiek studentų priima aukštoji mokykla, kai studentas priimamas į valstybės finansuojamą vietą, valstybė apmoka studijų kainą. Todėl norint pakelti studijų kokybę, būtina didinti norminę studijų kainą. Šis didinimas tik pirmas žingsnis, valstybės finansavimas ir toliau turi didėti, o studijų finansavimo principai turi keistis iš esmės“, - sakė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė.

Posėdžio metu „Investuok Lietuvoje” Projektų valdymo departamento Investicinės aplinkos ekspertė Agnė Perednė pristatė švietimo iniciatyvas darniosioms investicijoms. Kolegijos šių investicijų pagalba turi galimybę įgyvendinti iniciatyvas, veiklas ir projektus, padėsiančius padidinti kolegijų konkurencingumą rinkoje, pvz.: vystyti išskirtines, pasaulinius standartus atitinkančias kompetencijas, kurti naujas, rinkoje trūkstamų kompetencijų suteikiančias programas ar suteikti esminį kokybinį proveržį esamoms programoms, tobulinti dėstomus dalykus, pasikviečiant tarptautinius ekspertus ar dėstytojus, vystyti inovatyvias veiklas, kurti aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančią mokymo bazę, įsirengti pažangias laboratorijas, tyrimų centrus, vystyti jų veiklą, gerinti studentų įsidarbinimo rodiklius, suteikiant rinkoje itin pageidaujamas kompetencijas, pritraukti daugiau studentų į rinkoje pageidaujamas programas, teikti paramą ir paskatinimą sėkmingam studijų baigimui, užmegzti kontaktus su įmonėmis ir vystyti švietimo institucijų ir verslo bendradarbiavimą.

LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatė Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires. Didėjant kolegijų taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimo apimtims, tampa aktualiomis diskusijos taikomųjų tyrimų etikos kontekste. Kontrolierė pristatė atsakingo mokslo barometro rezultatus, išskyrė dažniausius pažeidimus, tokius kaip plagiatas ir jo atmainos, kurių suskaičiuojama virš dešimties, tarptautinius siekius, kokybės ir atviro mokslo rodiklius, mokslinio nesąžiningumo prevencijos priemones bei kitų šalių patirtį.

LKDK konsultantė studentų priėmimo klausimais, Vilniaus kolegijos Studijų tarnybos vadovė Dovilė Liubinienė kartu su LKDK generaliniu sekretoriumi Mantu Simanavičiumi aptarė priėmimo reikalavimų į V-ojo lygmens studijų programas projektą bei aktualiausius klausimus siekiant įveiklinti trumpąsias studijas.

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė Lietuvos studentų pažymėjimo finansavimo klausimą, taip pat akademinės bendruomenės psichologinės būsenos tyrimo ir psichologinės pagalbos projekto rezultatus. E. Sarkanas išdėstė LSS poziciją dėl būtinų aukštojo mokslo pokyčių, esamos finansavimo disproporcijos, studijų kokybės ir socialinės dimensijos.

 Posėdžio metu vienbalsiais įsteigtas LKDK Tarptautinių ryšių komitetas.