Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2021.03.11

Ministrės J. Šiugždinienės sveikinimas Kovo 11-osios proga

Sveikinu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga! 

Kovo 11-oji mums ypač brangi. Dauguma dar pamename anų dienų jaudulį, džiaugsmą ir ypatingą vienybės jausmą, kuriuo tada gyvenome. Laisvė buvo vienintelis troškimas ir didžiausia dovana, dėl kurios buvome pasirengę daug ką paaukoti. Dėl jos stovėjome sausio 13-ąją. Dėl jos kūrėme savo valstybę nuo pirmo Konstitucijos žodžio. 

Šiandien mūsų jaunimas gali geriausiai įvertinti savo tėvų ir senelių pastangas – ar jie jaučiasi laisvi Europos piliečiai, atsakingi jos kūrėjai. Europos, nuo kurios penkis dešimtmečius buvome atkirsti ir kurioje šiandien esame lygiateisiai, per trumpą laiką padarę neįtikėtiną šuolį. Pagrįstai didžiuojamės, kad ne tik apgynėme ir dabar saugome savo nepriklausomybę, valstybingumą, bet ir tapome pavyzdžiu kitoms laisvės siekiančioms tautoms.  

Džiaugiuosi, kad jauniems žmonėms kurianti laisvė yra vertybė. Kad suprantame laisvės kainą ir įsipareigojimą būti aktyviais piliečiais. Kiekvienas esame valstybės dalis. Ir nėra joje nesvarbių ar nereikšmingų. Visi drauge nešame vieną vėliavą. 

 

 

Nuoširdžiai 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė  

Jurgita Šiugždinienė