Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2021.05.21

LKDK prezidentas N. Varnas perrinktas antrajai kadencijai

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) vienbalsiai antrajai kadencijai  prezidentu perrinko Kauno technikos kolegijos (KTK) vadovą Nerijų Varną.

N. Varnas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai vadovaus dar trejus metus. Perrinkto prezidento teigimu, greta tęstinių darbų, kurie jau įgavo pagreitį, laukia nemažai ir naujų iššūkių.

„Pirmosios kadencijos metu LKDK pavyko įgyvendinti kelis itin svarbius siekius. Pirmiausia 2018 m. pirmą kartą pavyko sumažinti atskirtį tarp kolegijų ir universitetų norminių studijų kainų: kolegijoms jos kilo 13,5%, o universitetams - 10,5%. Antra – galvojant apie studijų kokybę kolegijose, šiemet pasiekėme, kad norminės kainos būtų dar kartą keistos pagal kolegijų siūlymus.  

Nors tai labai svarbūs laimėjimai, tačiau finansavimo skirtumai tarp kolegijų ir universitetų, kaip ir studijų vietų tarp sektorių paskirstymo, skirtumai išlieka labai dideli, todėl tai išliks vienu pagrindinių klausimų ir šią kadenciją.

Tai pat tęsime 5 ISCED studijų lygmens įveiklinimo darbus ir per ateinančius trejus metus tikėsimės jau ir pirmųjų trumpųjų studijų pakopos absolventų bei toliau sieksime 7 ISCED – profesinio magistro pakopos atsiradimo“, - tęstinius darbus pristato N. Varnas.

Tarp artimiausių veiklų antrai kadencijai išrinktas prezidentas išskiria aktyvesnį koleginio sektoriaus interesų atstovavimą švietimo politikos formavimo lygmenyje, sektoriaus stiprinimą, kolegijų misijos išgryninimą bei finansavimo taikomajai mokslinei veiklai didinimą.

Kartu su perrinktu LKDK prezidentu antrajai kadencijai perrinkta ir viceprezidentė,  Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė. Prezidiumo nariais naujai kadencijai išrinkti Kauno kolegijos vadovas Paulius Baltrušaitis, Socialinių mokslų kolegijos direktorė Viktorija Palubinskienė ir Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė.

Generalinio sekretoriaus pareigas ir toliau eis Mantas Simanavičius.

N. Varnas Kauno technikos kolegijai vadovauja taip pat jau antrąją kadenciją. Anksčiau N. Varnas ėjo kolegijos fakulteto dekano pareigas, dirbo inžineriniame sektoriuje, skaitė paskaitas Kauno technologijos universitete (KTU) ir Kauno technikos kolegijoje. Nuo 2016-ųjų buvo LKDK prezidiumo narys.

Lietuvos Kolegijų direktorių konferencija yra asociacija, kurią sudaro Lietuvos koleginio sektoriaus aukštosios mokyklos, atstovaujamos kolegijų direktorių.

Konferencija koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis, ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, politikos klausimais.