Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Naujienos

2021.07.29

LKDK nariai su ministre aptarė sektoriaus aktualijas

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos  (LKDK) atstovai susitiko su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, viceministre Agne Kudarauskiene ir LR Sveikatos ir apsaugos ministerijos kanclere Jurgita Grebenkoviene ir aptarė koleginių studijų organizavimo pandemijos kontekste aktualijas, sektoriaus finansavimo bei kitus aktualius kolegijų bendruomenei klausimus.

Skatins testuotis ir skiepytis

Artėjant naujiems mokslo metams ir vėl pradėjus augti COVID-19 atvejų skaičiui, kolegijų vadovai išreiškė susirūpinimą dėl kontaktinių studijų organizavimo ateinančiais mokslo metais. Ministerijos atstovų teigimu, aukštųjų mokyklų vadovai turėtų sekti operacijų vadovo nurodymus, kurie bus pritaikomi prie šalyje besikeičiančios situacijos.

Visgi, kol Lietuvoje nėra įvesta karantino padėtis, studijos privalo būti vykdomos kontaktiniu, o ne nuotoliniu būdu.

Organizuojant studijas bus privaloma užtikrinti dėstytojų ir administracijos testavimą. Studentai testuojami ir skiepijami - tik savanoriškai. Tačiau, norint paspartinti skiepijimo procesą ir sumažinti galimą pandemijos sklaidą, rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje bus organizuojami atvažiuojamieji skiepai. Studentai galės pasiskiepyti kolegijose ar prie jų įrengtuose mobiliuose skiepijimo punktuose.

Taip pat LKDK atstovai išreiškė susirūpinimą ir paprašė LR Sveikatos ir apsaugos ministerijos pagalbos diegiant ir plečiant aukštosiose mokyklose psichologinės pagalbos studentams paslaugą. Daugelis aukštųjų mokyklų artimai bendradarbiaudami su Lietuvos studentų sąjunga prie šio klausimo dirba jau keletą metų, tačiau norint didesnio proveržio reikalingas ir didesnis valstybės indėlis.

Aptartas trumpųjų studijų įveiklinimas

Diskusijų metų ministrei Jurgitai Šiugždinienei kolegijų vadovai iškėlė trumpųjų studijų įveiklinimo klausimą, kurios šiuo metu aktualios darbdaviams. Nors jos vis labiau reglamentuojamos, visgi, kol kas nėra aišku, kada bus pradėtos įgyvendinti, kada bus parengti reikalingi poįstatyminiai aktai, kokie bus keliami reikalavimai studijų programoms ar kaip jos bus akredituojamos bei daugelis kitų klausimų.

Ministrė pažadėjo ir su kolegijų vadovais sutarė, kad rugsėjo mėnesį bus sudaryta darbo grupė, kuri derins visus tolimesnius darbus bei pateiks grafiką, kada bus parengti bei pradėti įgyvendinti poįstatyminiai aktai. LKDK dalyvaus visuose procesuose kaip suinteresuota pusė.

„Džiaugiamės, kad sutarėme, jog LKDK dalyvaus trumpųjų studijų reglamentavimo procesuose ir teiks savo siūlymus. Tai sveikintinas ministerijos žingsnis, kuris leis pasiekti maksimaliai gerą rezultatą, ir turėtų tenkinti visas puses.

Šiandien dialogo dar trūksta, procesai vyksta lėtai, o mes ji matome tik iš šono. Dabar gi, procese dalyvausime aktyviau, sieksime geriausių rezultatų. Vienas iš svarbių žingsnių – praplėsti trumpųjų studijų programų sąrašą. Norisi daugiau pasitikėjimo iš ministerijos pusės. Šiandien yra patvirtintos programos IT ir svetingumo bei turizmo kryptyse, tačiau norime įtraukti ir kitas darbdaviams labai aktualias kryptis, pvz. tokias kaip inžinerinę ar ugdymo. Sutarėme, kad šioje diskusijoje dalyvaus ir verslo atstovai, darbdaviai, kurie taip pat nori prisidėti ir finansiškai bei paspartinti šiuos procesus, kad kuo greičiau galėtų gauti taip trūkstamų specialistų“, - sako LKDK prezidentas N. Varnas.

Reikalingas didesnis finansavimas

LKDK taip pat išsakė savo poziciją ir dėl reikalavimų suvienodinimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Kolegijų vadovai pritaria ir skatina tokį žingsnį, tačiau nuogąstauja, kad suvienodinus reikalavimus universitetuose ir kolegijose, studentai labiau rinksis universitetines studijas ir ženkliai sumažės studijuojančių skaičius kolegijose.

Tai atsilieps aukštojo mokslo prieinamumui ir studijų kokybei bei kolegijoms taps sudėtinga užtikrinti savo misiją būtent didinti aukštojo mokslo sklaidą regionuose.

Skaičiuojama, kad vien tik Vilniuje ir Vilniaus regione kolegijose studentų skaičius sumažėtų trimis šimtais.

Taip pat ministerijoje buvo aptartas ir studijų krepšelių tarp sektorių paskirstymo klausimas, RFF lėšų paskirstymo ir koleginio sektoriaus finansavimo bei kolegijų taikomosios veiklos ir eksperimentinės veiklos finansavimo augimo klausimai.